Παθητική Πυροπροστασία

Η παθητική πυροπροστασία αφορά στη δόμηση του κτηρίου με πυράντοχα υλικά και με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται η εκδήλωση πυρκαγιάς ή σε περίπτωση έναρξής της να περιορίζεται η διάδοσή της και να υπάρχουν οι απαραίτητες οδοί διαφυγής.

 

Εφαρμόζεται επί μεταλλικών κατασκευών με θερμοδιογκούμενα επιχρίσματα και επί επιφανειών σκυροδέματος με κονίαμα πυροπροστασίας.

 

Αντιδιαβρωτική Προστασία

Εφαρμόζεται για την προστασία επιφανειών από χάλυβα και μπετό σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα είναι υψηλή, μηχανική και χημική αντοχή σε καιρικές αντιδράσεις και σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Παθητική Πυροπροστασία με Αντιδιάβρωση

Προστασία των μεταλλικών κατασκευών έναντι πυρκαγιάς με κατηγορία αντιδιάβρωσης ISO12944 part.2 από C3 έως C5M. Σχηματίζουν μια εύκαμπτη μηχανική επικάλυψη η οποία είναι ανθεκτική σε: υγρασία, συμπυκνωμένο νερό και σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες προσφέροντας παράλληλα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή συστημάτων υγρών βαφών

Βαφές που εφαρμόζονται σε περιοχές όπου απαιτείται υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία ακόμη και επιφανειών εκτεθειμένων σε ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον.

Αντιρρυπαντικές Βαφές (Antigraffiti)

Βαφές που εφαρμόζονται σε κοινόχρηστους χώρους ώστε να αποφευχθούν αντιαισθητικές παρεμβάσεις όπως graffiti και αφισοκολλήσεις. Οι βαφές παρουσιάζουν αντοχή σε μηχανικές και καιρικές επιδράσεις και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης διασφαλίζουν επαρκή απωθητικότητα στο νερό και προστατεύουν πλήρως τις επιφάνειες του μπετόν από ενανθράκωση.

Βιομηχανικά Δάπεδα

(Εποξειδικά πολυουρεθανικά ελαστικά αγώγιμα αντιστατικά)

Βαφές σε ορυκτές επιφάνειες δαπέδων με υψηλές χημικές και μηχανικές απαιτήσεις, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Η ηχοαπορρόφηση τους, η αντιολησθηρότητα, η σκληρότητα του δαπέδου και η ευκολία συντήρησης και καθαρισμού, καθιστά τα βιομηχανικά δάπεδα ιδανικά για Νοσοκομεία, garage, επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία, αποθηκευτικούς χώρους κ.α.

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

Συμβουλές για την επιλογή του σωστού συστήματος βαφής.

Μελέτη για την επιλογή της οικονομικότερης λύσης.

Προετοιμασία επιφανειών με απλό καθαρισμό ή όπου απαιτείται με αμμοβολή, υδροβολή.

Πλήρη τεχνική υποστήριξη στον χώρο του έργου.

Συντήρηση των εφαρμοσμένων συστημάτων βαφής.

Επιθεώρηση και σύνταξη αναφοράς μετά το πέρα του έργου.