Παθητική Πυροπροστασία

Εφαρμόζεται για την πυροπροστασία μεταλλικών στοιχείων. Σκοπός είναι η αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας στα μεταλλικά στοιχεία για καθορισμένο χρόνο (δείκτης πυραντίστασης).

Αντιδιαβρωτική Προστασία

Εφαρμόζεται για την προστασία επιφανειών από χάλυβα και μπετό σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα είναι υψηλή, μηχανική και χημική αντοχή σε καιρικές αντιδράσεις και σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Παθητική Πυροπροστασία με Αντιδιάβρωση

Προστασία των μεταλλικών κατασκευών έναντι πυρκαγιάς με κατηγορία αντιδιάβρωσης ISO12944 part.2 από C3 έως C5M. Σχηματίζουν μια εύκαμπτη μηχανική επικάλυψη η οποία είναι ανθεκτική σε: υγρασία, συμπυκνωμένο νερό και σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες προσφέροντας παράλληλα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πυροφραγές

Άκαυστο υλικό που τοποθετείται στα κενά των οικοδομικών στοιχείων για την παρεμπόδιση διέλευσης φωτιάς μέσα από αυτά.

Εφαρμογή συστημάτων υγρών βαφών

Βαφές που εφαρμόζονται σε περιοχές όπου απαιτείται υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία ακόμη και επιφανειών εκτεθειμένων σε ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον.

Αντιρρυπαντικές Βαφές (Antigraffiti)

Βαφές που εφαρμόζονται σε κοινόχρηστους χώρους ώστε να αποφευχθούν αντιαισθητικές παρεμβάσεις όπως graffiti και αφισοκολλήσεις. Οι βαφές παρουσιάζουν αντοχή σε μηχανικές και καιρικές επιδράσεις και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης διασφαλίζουν επαρκή απωθητικότητα στο νερό και προστατεύουν πλήρως τις επιφάνειες του μπετόν από ενανθράκωση.

Βιομηχανικά Δάπεδα

(Εποξειδικά πολυουρεθανικά ελαστικά αγώγιμα αντιστατικά)

Βαφές σε ορυκτές επιφάνειες δαπέδων με υψηλές χημικές και μηχανικές απαιτήσεις, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Η ηχοαπορρόφηση τους, η αντιολησθηρότητα, η σκληρότητα του δαπέδου και η ευκολία συντήρησης και καθαρισμού, καθιστά τα βιομηχανικά δάπεδα ιδανικά για Νοσοκομεία, garage, επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία, αποθηκευτικούς χώρους κ.α.

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης συνεργασίας η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

Συμβουλές για την επιλογή του σωστού συστήματος βαφής.

Μελέτη για την επιλογή της οικονομικότερης λύσης.

Προετοιμασία επιφανειών με απλό καθαρισμό ή όπου απαιτείται με αμμοβολή, υδροβολή.

Πλήρη τεχνική υποστήριξη στον χώρο του έργου.

Συντήρηση των εφαρμοσμένων συστημάτων βαφής.

Επιθεώρηση και σύνταξη αναφοράς μετά το πέρα του έργου.