Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείρισή μας εγγυάται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Μέχρι σήμερα  ηγέτες του κλάδου της κατασκευής και της διαχείρισης/ανάπτυξης ακινήτων μας εμπιστεύονται και έχουμε καταφέρει με επιτυχία να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σε έργα μεγάλης κλίμακας.

 

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Θερμοδιογκούμενα Συστήματα Παθητικής Πυροπροστασίας επί μεταλλικών κατασκευών

  • Συστήματα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας C1 – C2 – C3 – C4 – C5M – C5I

  • Συστήματα yacht painting επί επιφάνειας σκυροδέματος

  • Συστήματα Antigraffiti

  • Αμμοβολή – Υδροβολή – Υδροαμμοβολή

 

Έχουμε τελειοποιήσει την τεχνική μας για ένα άριστο αισθητικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα της τελικής στρώσης.