Η TD CHROM E.E ερευνά και προσδιορίζει σε διαρκή βάση, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Πελατών και των πιθανών Πελατών  με στόχο την ικανοποίηση τους.

Η Πολιτική Ποιότητας της TD CHROM E.E αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας οι οποίοι είναι:

  • Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές
  • Η παροχή στον πελάτη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
  • Η διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας.

Το εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζει την πολιτική και την πρακτική της Εταιρείας μας προκειμένου:

  • Να αποδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η ικανότητα της να παρέχει με συνέπεια έργα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Να ενισχύεται διαρκώς η ικανοποίηση του Πελάτη μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος και των διεργασιών καθώς και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Μόνιμος στόχος και δέσμευση είναι η συνεχής βελτίωση, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επιτυχίας των στόχων για την ποιότητα και τη βελτίωση των διεργασιών της εταιρείας μας.

ISO 9001 2015 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)