Εταιρείες – ηγέτες του χώρου έχουν αναγνωρίσει την ποιότητα των υπηρεσιών μας και μας έχουν επιλέξει ως συνεργάτες. Παρατίθενται έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει εξ’ ολοκλήρου ή έχουμε συμμετάσχει σε αυτά.

2016

LAMDA OLYMPIA VILLAGE

The Mall Athens Χώρος Φορτοεκφόρτωσης

ΜΑΡΟΥΣΙ

 

 

 

Κ.ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ BLUM HELLAS

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003