Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.

Contractor

Ι. ΛΙΑΠΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε

Year - Location

2012 - Κορωπί

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης