Εμπορική Αποθήκη ΒΙC

Contractor

TEXNIKH ANOΔΟΣ Α.Τ.Ε

Year - Location

2008 - Αγ. Στέφανος

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.