Κέντρο Διανομής (Logistics) Επίπλων SATO

Contractor

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Year - Location

2008 - Μάνδρα Αττικής

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.