Προέκταση Αεροδρομίου

Contractor

ΣΗΛΚΑΜΕΤ Α.Ε.

Year - Location

2006 - Ρόδος

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.