Πλαστικά Κοτρώνης

Contractor

Κ.ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε

Year - Location

2015 - Ναύπακτος

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R90min κατά ΕΝ13381-8 και τελικής επίστρωσης.