Νέο Βιοκλιματικό Κτιριακό Συγκρότημα Γραφείων

Contractor

Core Κατασκευαστική

Year - Location

2017 - Νερατζιώτισσα

Description

Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών κατασκευών.