ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΟΛ

Contractor

ΒΙΟΠΟΛ

Year - Location

2019 - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Description

Εφαρμογή συστήματος παθητικής πυροπροστασίας κατά EN13381:8 σε μεταλλική κατασκευή