Νέο Κτίριο Blum Hellas

Contractor

Κ.ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε

Year - Location

2016 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Description

Εφαρμογή συστήματος παθητικής πυροπροστασίας R30min κατά ΕΝ13381-8 και τελικής σφραγιστικής επίστρωσης για το κτίριο των Γραφείων.

Εφαρμογή συστήματος παθητικής πυροπροστασίας R60min κατά ΕΝ13381-8 και τελικής σφραγιστικής επίστρωσης για το κτίριο της Αποθήκης.