Νέα Studios και Γραφεία της Cosmote TV

Contractor

Dimand

Year - Location

2017 - Κηφισιά

Description

Eφαρμογή συστήματος παθητικής πυροπροστασίας R60min κατά ΕΝ13381 σε κατηγορία περιβάλλοντος C4/High.

Eφαρμογή συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας  C3/Medium.