Μεταλλικός Πύργος στην KERAKOLL

Contractor

TEXNIKH ANOΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Year - Location

2008 - Σχηματάρι Βοιωτίας

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.