Μεταλλικές Στέγες Κτιρίων

Contractor

Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε

Year - Location

2014 - Πάτρα

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.