ΜEGA Kωτσόβολος

Contractor

VENCON - ΒΑΡΣΟΣ Α.Ε.

Year - Location

2006 - Πέτρου Ράλλη

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.