Κτίριο Eurobank Leasing

Contractor

ARCON CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.

Year - Location

2008 - Μαρούσι

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min, R90min και τελικής επίστρωσης.