Εlbisco

Contractor

AXΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Year - Location

2008 - Πικέρμι

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.