Μονάδα αποθήκευσης και ανασυσκευασίας Handling Hellas

Contractor

CONSTEEL A.E.

Year - Location

2009 - BI.ΠΑ. Aυλώνα Αττικής

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R90min και τελικής επίστρωσης.