Κέντρο διανομής Ανδρικόπουλος ΑΕΒΕ

Contractor

Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Year - Location

2009 - Ομβρυά Μεσσάτιδος

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.