Πολιτιστικό Κέντρο Ασβεστοκαμίνου

Contractor

ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.

Year - Location

2008 - Γαλάτσι

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R30min και τελικής επίστρωσης.