Αποθήκες ΕΛΤΡΕΚΚΑ – ΤΕΧΝΟΚΑΡ

Contractor

ΞΥΔΑΣ CONSTRUCTION

Year - Location

2007 - Ελευσίνα

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.