Νέο Κτίριο Βιομηχανίας Alkon Κωνσταντόπουλος Ε.Π.Ε.

Contractor

SOFMAN Α.Ε

Year - Location

2009 - ΒΙ.ΠΕ. Κερατέας

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R45min και τελικής επίστρωσης