ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Contractor

ΤΕΡΝΑ Α.Ε

Year - Location

2022 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Description

Το έργο αφορά την αποπεράτωση του ημιτελούς κτιρίου του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά, γνωστού και ως «Πύργος Πειραιά» με 22 ορόφους και ύψος 88μ. Προορίζεται για χρήση γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και χώρων εστίασης.

Η εταιρεία εκτέλεσε τις παρακάτω εργασίες:

  • Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας με κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως στις πλάκες, στις δοκούς και στα υποστυλώματα του κτιρίου.Επισκευή και ενίσχυση του υπάρχοντος οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση συστημάτων FRP.Για την προστασία από την διάβρωση και την επισκευή του σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκε αναστολέας διάβρωσης και επισκευαστικό κονίαμα.Για την παθητική πυροπροστασία του υποστρώματος χρησιμοποιήθηκε κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως.
  • Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R90min με υδατοδιαλυτό χρώμα ενός συστατικού σε μεταλλική κατασκευή του κτιρίου.
  • Εφαρμογή Συστήματος Αντιδιαβρωτικής Προστασίας C5-M.