Νέο Στάδιο Καραϊσκάκη

Contractor

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.

Year - Location

2004 - Νέο Φάληρο

Description

Εφαρμογή συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας σε κλιμακοστάσια.