Κτίριο ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Contractor

Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.

Year - Location

2008 - Ασπρόπυργος

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.