Νέο Κτίριο Loy System

Contractor

SOFMAN Α.Ε.

Year - Location

2008 - Γλυφάδα

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R90min και τελικής επίστρωσης.