Εμπορικό Κέντρο Athenian Capitol Mall

Contractor

SOFMAN S.A

Year - Location

2010 - Αθήνα

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης