Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης

Contractor

ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Year - Location

2005 - Αγ. Θεώδοροι

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R60min και τελικής επίστρωσης.