ΔΕΣΦΑ

Contractor

EDIL

Year - Location

2019 - ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

Description

Χρωματισμοί σωληνώσεων πυρόσβεσης και μεταλλικών κατασκευών στην Δεξαμενή Α και στην Δεξαμενή Β