ΑΒ Βασιλόπουλος

Contractor

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Year - Location

2008 - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Description

Εφαρμογή Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας R45min, R90min και τελικής επίστρωσης.